Velkommen til mitt lille tursted. Denne lille plassen i verdens-veven kunne ha tatt for seg ting som opptar meg. Men jeg er ikke den som er flinkest til å skrive regelmessig, så vil det ikke bli de verdens-brytende meningene som kommer fra meg her. Derimot er dette mer et sted der jeg legger mine gode minner. Og de minnene jeg vil bevare her er minnene om plasser jeg besøker og ting jeg ser. For en av de store hobbyene mine er geocaching.

På denne siden er det noen innlegg fra noen av mine turer. De nyeste innleggene vil du finne i kolonnen på siden. Når de ikke lenger er blant de nyeste, så finnes de på den datoen de faktisk tilhører. Dette er jo omtrent som en dagbok for meg. Derfor finner du de gamle innleggene under en egen nedtrekksmeny.

Nå er det velkjent at jeg synes tall og statistikk er artig. Det å leke med planer for å se på om jeg kan kvalifisere til en challenge eller å se hvor langt opp mot et personlig mål jeg har satt meg gir grobunn for veldig mange artige turer. Så derfor har jeg en egen seksjon til statistikk. Den siden finner du her.