Når gårsdagen hadde laget en rute for meg, så er det klart at jeg må gjøre noen forandringer på denne sånn i henhold til andre planer jeg har også. Det beste er da å starte med å ordne litt med lørdagen. For lenge siden hadde jeg tenkt ut at jeg skulle holde et event i Randers denne lørdagen. Jeg vil jo gjerne bruke litt muligheter til å reklamere litt for [cachetur.no] ute på tur også. Så for lenge siden, så sjekket jeg opp mulighetene til å møte andre geocachere inne på en restaurant. Et helt greit sted å skaffe seg litt kaffe i det minste 🙂 Og siden Crazy norwegian on the road – third year – #1 ble publisert til å gjelde for tidspunktet 18.37 til 19.50, så må jo dette eventet legges på slutten av dagens tur. I alle fall foreløpig 🙂

Inn på planen

Inne på denne turen ligger det nå 24 tradisjonelle cacher, 3 multier, 2 mystery og 1 event. Dette betyr at jeg må se på noen av disse for å kunne enten løse de på forhånd, eller gjøre klart for at de kan bli løst på stedet. Den første av mysteryene er en sak jeg må løse på stedet, slik at her legger jeg inn delsteg på de koordinatene jeg må besøke for å kunne løse den. Dette gjør jeg ved å legge til veipunktet Delsteg. Jeg velger å gi delstegene navn ut fra GC-koden de tilhører, og med XX som de to første der jeg skiller hvilket delsteg det er. Dette gjør jeg for å lettere kunne identifisere disse i min GSAK-database ved import til denne. Jeg vil nemlig ha disse delstegene som virtuelle punkter på min gps direkte, da jeg synes det er enklere å manøvrere seg fram til rett plass på den måten.