Når nå turen er over, og jeg noen (en del kanskje) dager etter sitter og skal skrive litt logger, så trenger jeg en del hjelpemidler i prosessen min. En TFTC logg, det er jo bare utelukket. Så her følger litt av min prosedyre i etterarbeidet etter slike turer også 🙂

Det aller første er naturligvis at jeg plugger i min gps til datamaskinen min, åpner opp GSAK og henter inn alle loggene fra turen inn til publiser logger. Deretter tar jeg en gjennomgang av tur-planen min, og sjekker opp mot listen som nå ligger i GSAK. Jeg vil sikre at jeg ikke har mistet noen av cachene før jeg begynner loggingen, så en systematisk gjennomgang av turen fra start til slutt er nå nødvendig. Det er ikke noe som er så kjedelig som å plutselig finne ut at man har en cache midt inne i turen som forsvant fra gps’en. Så da er det langt bedre å bruke litt tid i forkant 🙂

Når jeg er sikker på at alle cachene er med i listen, så vil jeg bruke loggehjelpencachetur.no både for å skape en rask statistikk og for å ha en grei oversikt tilgjengelig mens jeg skriver loggene mine. Jeg benytter meg da av en makro i GSAK som sender mine feltnotater fra publiser logger til den aktuelle turen på cachetur.no. Denne makroen finner du på denne siden inne på cachetur.no.

Publiser logger

Det å sende inn feltnotatene trenger en liten tanke med forberedelser. Du må nemlig først finne de riktige notatene du skal sende inn. Dette gjør du da inne i publiser logger der du finner sekvensnummeret på den første raden som du skal sende inn. Og så finner du sekvensnummeret til den siste raden også. Sekvensnummeret er det nummeret som er markert med gul strek over i bildet ved dette avsnittet. Disse numrene må du på en eller annen måte huske på når du skal inn på makroen etterpå.

Meny

Siden jeg til tider har flere del-turer på mine lange turer, så velger jeg også at jeg sender inn feltnotater til hver del-tur. Dette gjør at jeg kan få opp statistikk for hver eneste del-tur i loggehjelpen. Litt mer jobb å skille hvor grensen for turene går, men for meg er det stor hjelp etterpå. Og summeringen av hele turen, den kommer automatisk når feltnotatene står i del-turene også. Så for å sende inn feltnotater til den enkelte turen åpner jeg makroen og finner Send fieldnotes.

Makro

I den neste dialogen er det viktig at jeg passer på at både turen jeg skal sende til er korrekt, og at de tallene jeg skriver inn i feltene er korrekte. For det er ikke noen mulighet til å få de fjernet etterpå. Men med litt nøyaktighet, så sendes det beskjed til cachetur.no om hvilke cacher jeg fant og hvilke jeg ikke fant. Både litt skremmende og litt interessant 🙂

Rapport

Om jeg nå går inn på den ene del-turen, og velger loggehjelpen så får jeg opp en liste over loggene jeg skal skrive, med tidspunktene for funn som min gps har registrert, en statistikk på cachetyper, hvor mye jeg har holdt meg til planen, hvilke jeg ikke fant, og et kart over ruten for denne dagen. Alt dette er innimellom veldig god hjelp for å huske alle cachene, sammen med de notatene jeg har i tur-planen min.

Naturligvis har jeg som regel tatt en del bilder på turen også, så de bildene må jeg også samle på en plass. Jeg bruker både mobiltelefonen og et kamera til å ta bilder med, så alle bildene må både sorteres og lagres. Så inn på Google foto i et midlertidig album med de. Noen skal brukes underveis i loggingen, andre skal inn i loggene 🙂

Oppgaver

Før jeg glemmer alt, så bør jeg også besvare earthcacher og evt virtuelle som jeg har vært innom i løpet av turen. Også dette kan da cachetur.no hjelpe meg til å huske på via loggehjelpen. Det finnes nemlig et punkt som heter Oppgavesvar, der de cachene som pleier å kreve slike svar ligger, dersom de da var med i den opprinnelige planen altså. Dersom de ikke var med, så må de legges til ved å sette inn GCkoden i boksen. Deretter kan jeg bruke listen her som huskeliste for meg selv.

Når jeg klikker meg inn på den ene cachen, så har jeg både tilgang på cachebeskrivelsen, og dermed oppgavene, og også evt notater jeg har lagt inn på min gps mens jeg var på stedet. Og siden jeg benytter meg av denne funksjonen temmelig ofte, så har jeg laget meg en mal både på norsk og på engelsk for besvarelsene. Jeg klikker da på en av malene, og fyller ut med dato jeg var på plassen, evt om jeg var sammen med noen andre og så benytter jeg meg av mine notater og evt bilder jeg har tatt på stedet for å skrive inn besvarelsene.

Ferdig nå?

Når jeg anser meg som ferdig med oppgavene som cachen krever, så kopierer jeg alt i besvarelsen, åpner cache-eiers profil, og sender enten som melding eller som en e-post det svaret jeg har komponert. Deretter markerer jeg at besvarelsen er ferdig og at den er sendt til cacheeier. Og dersom jeg har vært på tur med flere, så vil jeg naturligvis at de også skal få se den besvarelsen som er sendt inn. Derfor klikker jeg da på at jeg gjør besvarelsen tilgjengelig for påmeldte.

Som en oppfølging vil jeg også markere at cacheeier har godkjent svaret når (av og til om) det kommer, og da markere denne som OK. Da vil det bli en grønn bakgrunn på hovedsiden til loggehjelpen slik at jeg lett ser at ting er gjort på alle cachene når jeg skal sende inn logger. 🙂

Nå er det bare å skrive logger da….. Siden jeg ikke alltid gjør dette med det en gang, og det ikke er alltid at jeg har den maskinen tilgjengelig som har GSAK installert, så benytter jeg meg ofte av Google Drive til å skrive kladder til mine logger, og så overfører jeg disse inn på publiser logger når jeg er fornøyd med det jeg har skrevet.

Så hvorfor er det da så vanskelig å skrive logger??? 😛