Her er listen over challenger i Norge som jeg enten har fullført eller som jeg jobber mot (dog på veldig varierende grunnlag altså) 😀 De challengene som det ikke er noe annet enn å ha ett rett antall står ikke her, da jeg benytter meg av GSAK til den typen informasjon.

Akershus
Møre og Romsdal

Tilbake til challengene – – – Tilbake til forsiden