Under finner du en oversikt over de fylkene og kommunene i Norge som jeg har cachet i. De fylkene og de kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn, mens de som bare har blitt logget fysisk har en blå farge.

Fylker i Norge 🙂

Denne oversikten er oppdatert etter logger sendt inn 15. oktober 2018.

For å se på de enkelte kommunene, så må du klikke deg inn på de respektive fylkene som ligger under her. Oslo vil dog ikke ha en egen side her, og det er heller ikke noe kart over de fylkene der jeg har logget alle kommunene på nett. De fylkene finner du jo på sidene til Project-GC 😉

Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden