Her ser du kommunekartet i Akershus. Grønt betyr at jeg har sendt inn logger på cacher i dette området. Blått er fordi det finnes cacher i dette området som jeg har besøkt, men de er ikke logget online enda. Og rødt betyr at det er ingen cacher i dette området som jeg har besøkt.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som ikke har logg på nett i dette fylket er:

  • Hurdal
  • Vestby ( logget 7. juli 2016 )

Denne siden er oppdatert etter logger sendt inn den 19. februar 2019.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden