Her ser du kommunekartet i Aust-Agder. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn, mens de som bare har blitt logget fysisk har en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

  • Arendal
  • Bygland ( logget 21. juli 2016 )
  • Evje og Hornnes ( logget 21. juli 2016 )
  • Gjerstad
  • Grimstad
  • Lillesand ( logget 22. juli 2016 )
  • Risør
  • Tvedestrand
  • Valle ( logget 21. juli 2016 )
  • Ås

Denne siden er oppdatert etter funn gjort den 22. juli 2016.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden