Her ser du kommunekartet i Finnmark. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn, mens de som bare har blitt logget fysisk har en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

  • Alta ( logget 3. august 2016 )
  • Hammerfest ( logget 4. august 2016 )
  • Kautokeino ( logget 3. august 2016 )
  • Kvalsund ( logget 3. august 2016 )
  • Nordkapp ( logget 3. august 2016 )
  • Porsanger ( logget 3. august 2016 )

Denne siden er oppdatert etter funn gjort den 4. august 2016.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden