Her ser du kommunekartet i Finnmark. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn. Om det finnes kommuner som bare har blitt logget fysisk, så har de en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

  • Alta ( logget 3. august 2016 )
  • Hammerfest ( logget 4. august 2016 )
  • Kautokeino ( logget 3. august 2016 )
  • Kvalsund ( logget 3. august 2016 )
  • Nordkapp ( logget 3. august 2016 )
  • Porsanger ( logget 3. august 2016 )

Denne siden er oppdatert etter funn gjort den 4. august 2016.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden