Her ser du kommunekartet i Hedmark. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn, mens de som bare har blitt logget fysisk har en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

Alle kommuner er både logget og det er skrevet logger fra de 😀

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden