Her ser du kommunekartet i Oppland. Grønt betyr at jeg har sendt inn logger på cacher i dette området. Blått er fordi det finnes cacher i dette området som jeg har besøkt, men de er ikke logget online enda. Og rødt betyr at det er ingen cacher i dette området som jeg har besøkt.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som ikke har logg på nett i dette fylket er:

  • Etnedal
  • Gausdal
  • Gran
  • Nord-Aurdal
  • Nordre Land
  • Søndre Land
  • Sør-Aurdal
  • Vestre Slidre
  • Vestre Toten
  • Østre Toten

Denne siden er sist oppdatert med logger sendt inn 16. februar 2019.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden