Her ser du kommunekartet i Troms. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn. Om det finnes kommuner som bare har blitt logget fysisk, så har de en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

 • Balsfjord ( logget den 2. august 2016 )
 • Bardu ( logget den 2. august 2016 )
 • Gratangen ( logget den 2. august 2016 )
 • Harstad ( logget den 1. august 2016 )
 • Kvæfjord ( logget den 1. august 2016 )
 • Kvænangen ( logget den 4. august 2016 )
 • Kåfjord ( logget den 4. august 2016 )
 • Lavangen( logget den 2. august 2016 )
 • Lyngen ( logget den 4. august 2016 )
 • Målselv ( logget den 2. august 2016 )
 • Nordreisa ( logget den 4. august 2016 )
 • Skånland ( logget den 2. august 2016 )
 • Storfjord ( logget den 2. august 2016 )
 • Tromsø ( logget den 4. august 2016 )

Denne siden er sist oppdatert etter funn den 4. august 2016.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden