Her ser du kommunekartet i Troms. Grønt betyr at jeg har sendt inn logger på cacher i dette området. Blått er fordi det finnes cacher i dette området som jeg har besøkt, men de er ikke logget online enda. Og rødt betyr at det er ingen cacher i dette området som jeg har besøkt.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som ikke har logg på nett i dette fylket er:

  • Balsfjord ( logget den 2. august 2016 )
  • Karlsøy
  • Kvænangen ( logget den 4. august 2016 )
  • Kåfjord ( logget den 4. august 2016 )
  • Lyngen ( logget den 4. august 2016 )
  • Nordreisa ( logget den 4. august 2016 )
  • Skjervøy
  • Storfjord ( logget den 2. august 2016 )
  • Tromsø ( logget den 4. august 2016 )

Denne siden er sist oppdatert den 26. januar 2020.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden