Her ser du kommunekartet i Troms. De kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen grønn, mens de som bare har blitt logget fysisk har en blå farge.

Kommunekartet 🙂

Kommuner som har minst en funnet cache:

 • Balsfjord ( logget den 2. august 2016 )
 • Bardu ( logget den 2. august 2016 )
 • Gratangen ( logget den 2. august 2016 )
 • Harstad ( logget den 1. august 2016 )
 • Kvæfjord ( logget den 1. august 2016 )
 • Kvænangen ( logget den 4. august 2016 )
 • Kåfjord ( logget den 4. august 2016 )
 • Lavangen( logget den 2. august 2016 )
 • Lyngen ( logget den 4. august 2016 )
 • Målselv ( logget den 2. august 2016 )
 • Nordreisa ( logget den 4. august 2016 )
 • Skånland ( logget den 2. august 2016 )
 • Storfjord ( logget den 2. august 2016 )
 • Tromsø ( logget den 4. august 2016 )

Denne siden er sist oppdatert etter funn den 4. august 2016.

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden