Her ser du kommunekartet i Troms. Grønne kommuner betyr at jeg har sendt inn logger på cacher i denne kommunen. Blå kommuner er fordi det finnes cacher i denne kommunen som jeg har besøkt, men de er ikke logget på nettet enda. Og røde kommuner betyr at det er ingen cacher i denne kommunen som jeg har besøkt..

Kommunekartet 🙂

Kommuner som ikke har logg på nett i dette fylket er:

  • Balsfjord ( Logget 02.08.2016 )
  • Karlsøy
  • Kvænangen ( Logget 04.08.2016 )
  • Kåfjord ( Logget 04.08.2016 )
  • Lyngen ( Logget 04.08.2016 )
  • Nordreisa ( Logget 04.08.2016 )
  • Skjervøy
  • Storfjord ( Logget 02.08.2016 )
  • Tromsø ( Logget 04.08.2016 )

Tilbake til Norge – – – Tilbake til landsoversikten – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden

Denne siden er sist oppdatert 07.04.2020.