Disse datoene har jeg igjen for å kunne si at jeg har dekket hele året med funn av earth-cacher. De datoene som er blå har jeg fysisk vært på lokasjonen til en earth-cache og funnet svar, men ikke logget den på nett enda. På de datoene jeg ikke fysisk har vært på en earth-cache enda er datoen farget rød.

01
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
02
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
03
1 2 3 4 5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 28
29 31
04
2 3 4 6 7
8 9 10 11 12
20
26 27 28
29 30
05
2 7
8 9 10 11 13
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
06
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27
29
07
1 4 7
9 12 13
15 16 18 19
22 23 25 28
29 30 31
08
1 4 6
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30 31
09
1 2 3 4 5 6 7
8 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10
1 4 7
8 10 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
11
1 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28
29 30

Det kan være at jeg faktisk har logget noen på disse datoene, men ikke har kommet gjennom og skrevet noen logger på de da. Det skjer jo 😀

Tilbake til alle kalendere – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden

Denne siden er sist oppdatert 24.04.2020.