Disse datoene har jeg igjen for å kunne si at jeg har dekket hele året med funn av eventer av alle slag. De datoene som er blå har jeg fysisk sett logget et event, men denne er ikke sendt inn enda. På de datoene jeg ikke fysisk har deltatt på noe event enda er datoen farget rød.

01
3 4 5 6
9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
29 30 31
02
1 2 3
8 9 12
15 16 17 18 19 21
22 23 26 28
03
1 4 7
9 10 11 13
15 16 17 18 19 21
22 23 28
30
04
5 7
9 10 11 12
15 16 19 20
28
29 30
05
1 4 6
9 11 13 14
17 21
23 24 25 26 27 28
29
06
1 2 3 6
8 10 12
15 16 17 18 19
24
07
2 3 4
8 13
16 18 20 21
22 23 26 27
29 30
08
1 4 5 7
8 9 11 12 13 14
15 17 18 20 21
22 23 25 26 27 28
09
1 2 3 5
10 11 12 14
15 16 17 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30
10
1 3 7
8 9 10 11 13 14
15 16 17 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
11
2 5 7
9 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30
12
3 6 7
8 10 12 14
15 16 17 18 19
22 25 26

Tilbake til alle kalendere – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden

Denne siden er sist oppdatert 03.05.2020.