Disse datoene har jeg igjen for å kunne si at jeg har dekket hele året med funn av multicacher. De datoene som er blå har jeg fysisk sett logget en cache, men denne er ikke sendt inn enda. På de datoene jeg ikke fysisk har logget en cache enda er datoen farget rød.

01
2 3 4 5 6
8 9 10 11
15 16 17 19 21
22 23
29 30 31
02
1 2 3 4 5 6 7
9 10 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
03
1 2 5 6 7
8 10 11 13
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 28
29
04
3 4 5 7
9 10 11
26 28
29 30
05
5
8 9 10 11 12 13 14
16
22 23 26 27 28
29
06
1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23
07
1 3 7
8 9 12 13 14
18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 31
08
1 4 5 7
8 9 11 12 13 14
15 16 19 20 21
23 24 25 26 28
29 30 31
09
1 2 3 5 6
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30
10
1 2 3 4 5 7
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27
29 31
11
5 6 7
8 9 10 11 12 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 12 13 14
15 16 19
22 24 25 26 27 28
30

Så denne kalenderen kan tidligst fylles helt opp i 2021

Denne siden er sist oppdatert 20.03.2020.

Tilbake til alle kalendere – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden