Disse datoene har jeg igjen å skrive logger på for å kunne si at jeg har dekket hele året med funn av tradisjonelle cacher:

01
18 19 20 21
25 28
29 31
02
1 3 6
13 14
15 16 17 18 19 20
22 25 26 28
29
03
1 3 4 5 6
10
16 18 19
06
13
19
07
9 14
08
9
20 21
29 30
09
2
10 14
18 19
24 27
30
10
15 16 20
22 23 24
11
5 6 7
9 11 12
15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28
12
5 6 7
8 10 12 13
15 16 17 19 20
24

Som sagt, det kan være at jeg faktisk har logget noen på disse datoene, men ikke har kommet gjennom og skrevet noen logger på de da. Det skjer jo 😀

Tilbake til alle kalendere – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden