Disse datoene har jeg igjen å skrive logger på for å kunne si at jeg har dekket hele året med funn av mystery-cacher:

01
2 5
14
15 17 18 20 21
22 25 26
29
02
2 4 5 6
8 14
15 16 17 18 19 20
23 26 27 28
29
03
1 2 3 4 6
8 9 11
17 18 19 20
23 28
04
3
9 10 11 12
24 25 26 28
29
05
7
9 10 11 12 13
23 24 25 26 28
29 30
06
1 2 3 4 6
9 10
15 16 18 20
07
2 3 4
9 10 11 12 13 14
18 20
22
29 31
08
4 6
11 13 14
15
25 28
30
09
1 3 5
10 11 12 13
16 17
24 25 27 28
29 30
10
2 5 7
9 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
11
4 5 6 7
8 9 11 12 14
17 18 19 20
23 24 25 26 27 28
29
12
2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
17 18 19 20
22 25 27 28
30

Det kan være at jeg faktisk har logget noen på disse datoene, men ikke har kommet gjennom og skrevet noen logger på de da. Det skjer jo 😀

Tilbake til alle kalendere – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden