Under finner du en oversikt over de fylkene og kommunene i Norge som jeg har skrevet logger på. De fylkene og de kommunene som det allerede finnes logger på nett på, de er markert med fargen orange, mens de nye har en blå farge.

Logger skrevet i Norge


Denne oversikten er oppdatert etter logger skrevet siste helgen i mai. Pr akkurat nå er det enda litt mer enn over 1100 funnlogger som venter på å bli skrevet, så kartet vil bli oppdatert 😀
For å se på de enkelte kommunene, så må du klikke deg inn på de respektive fylkene som ligger under her. Det vil med tid og stunder komme 18 fylkes-bilder her. Oslo vil av naturlige årsaker ikke bli prioritert 😀