Her ser du kommunekartet i Hedmark:

Kommuner det er skrevet minst en logg fra 🙂

Funn-logger er skrevet fra følgende kommuner:

Alle kommuner er både logget og det er skrevet logger fra de 😀