Siden 2017 ikke helt klarte å være så oppdatert som jeg hadde tenkt (rart det der hvordan alle slike tanker fungerer godt inne i hodet en stund, men at de aldri blir helt satt ut i praksis), så har jeg satt et mål for 2018 der jeg ikke skal ha flere funnlogger i backloggen ved utgangen av 2018 enn jeg har ved inngangen til året. Jaja, jeg vet jo at dette fører til massive mengder med hoderisting blant enkeltpersoner, men noen hårete mål må man jo ha 😀 For at dette da skal kunne følges opp litt, og for at jeg lettere skal se det selv også, så skal denne tabellen her fungere ved at denne skal oppdateres meget jevnlig.

Måned Antall funn Antall logger skrevet Antall funnlogger igjen å skrive
Fra 2017 6550 3340 3210
Januar 6608 3400 3208
Februar 6652 3616 3036
Mars 6679 3725 2954
April 6954 3748 3206
Mai 7215 3806 3409
Juni 7281 3865 3416
Juli 7467 3912 3555
August 7591 4256 3335
September 7729 4297 3432
Oktober 7831 4488 3343
November 7956 4607 3349
Desember 8046 4660 3386

Dermed endte jeg opp med å skrive hele 176 logger for lite i 2018 enn jeg hadde satt meg som mål. Dette er naturligvis ikke helt bra, men jeg viderefører dermed målet mitt til 2019, og legger til grunn at jeg skal under tallet fra 2017 i løpet av dette året 🙂

Måned Antall funn Antall logger skrevet Antall funnlogger igjen å skrive
Fra 2017 6550 3340 3210
Januar 8048 4775 3273
Februar 8053 4974 3079
Mars 8069 5051 3018
April 8238 5116 3122
Mai 8276 5167 3109
Juni 8406 5167 3239
Juli 8699 5205 3496
Uke 31 8700 5216 3486
Uke 32 8701 5260 3441

Egentlig er det jo også gøy å logge, og dermed oppleve turene nok en gang 🙂

Tilbake til målene for 2018 – – – Tilbake til forsiden