Siden 2017 ikke helt klarte å være så oppdatert som jeg hadde tenkt (rart det der hvordan alle slike tanker fungerer godt inne i hodet en stund, men at de aldri blir helt satt ut i praksis), så har jeg satt et mål for 2018 der jeg ikke skal ha flere funnlogger i backloggen ved utgangen av 2018 enn jeg har ved inngangen til året. Jaja, jeg vet jo at dette fører til massive mengder med hoderisting blant enkelte personer, men noen hårete mål må man jo ha 😀 For at dette da skal kunne følges opp litt, og for at jeg lettere skal se det selv også, så skal denne tabellen her fungere ved at denne skal oppdateres meget jevnlig.

Måned Antall funn Antall logger skrevet Antall funnlogger igjen å skrive
Fra 2017 6550 3340 3210
Januar 6608 3400 3208
Februar 6652 3616 3036
Mars 6679 3725 2954
April 6954 3748 3206
Mai 7215 3806 3409
Juni 7281 3865 3416
Juli 7467 3912 3555
August 7591 4256 3335
September 7729 4297 3432
Oktober 7831 4488 3343
Uke 44 7898 4488 3410
Uke 45 7899 4565 3334
Uke 46 7955 4565 3390
Uke 47 7956 4565 3391
Uke 48 7956 4607 3349

Egentlig er det jo også gøy å logge, og dermed oppleve turene nok en gang 🙂

Tilbake til målene for 2018 – – – Tilbake til forsiden