Siden 2017 ikke helt klarte å være så oppdatert som jeg hadde tenkt (rart det der hvordan alle slike tanker fungerer godt inne i hodet en stund, men at de aldri blir helt satt ut i praksis), så har jeg satt et mål for 2018 der jeg ikke skal ha flere funnlogger i backloggen ved utgangen av 2018 enn jeg har ved inngangen til året. Jaja, jeg vet jo at dette fører til massive mengder med hoderisting blant enkelte personer, men noen hårete mål må man jo ha 😀 For at dette da skal kunne følges opp litt, og for at jeg lettere skal se det selv også, så skal denne tabellen her fungere ved at denne skal oppdateres meget jevnlig.

Måned  Antall funn  Antall logger skrevet  Antall funnlogger igjen å skrive
Fra 2017 6550 3340 3210
Januar 6608 3400 3208
Uke 5 6608 3446 3162
Uke 6 6651 3446 3205
Uke 7 6651 3489 3162
Uke 8 6651 3530 3121

Egentlig er det jo også gøy å logge, og dermed oppleve turene nok en gang 🙂

Tilbake til målene for 2018 – – – Tilbake til forsiden