På Dombås ligger Challenge: 360 degrees of Norway – OK#14, en challenge som krever at man har logget minst en cache i hver sektor av Norge. Midtpunktet er satt på Galdhøpiggen, og rett nord er sektor 0-1. Deretter går det videre med sektorene 1-2, 2-3 osv. Det å forsøke å kvalifisere til denne challengen er ikke noe som skal ha topp prioritet, men når jeg drar ut på turer, så skal naturligvis denne følges litt med på. For å kunne visualisere litt, så har jeg laget denne lille oversikten over hvilke sektorer jeg mangler logger fra. De som har grønn farge er egentlig logget, men ikke på nett enda. De med flagget er ferdig på nett, mens de 3 som er helt hvite er de jeg mangler:

Sektorkartet i Norge 🙂

Tilbake til challengene – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden