På Dombås ligger Challenge: 360 degrees of Norway – OK#14, en challenge som krever at man har logget minst en cache i hver sektor av Norge. Midtpunktet er satt på Galdhøpiggen, og rett nord er sektor 0-1. Deretter går det videre med sektorene 1-2, 2-3 osv. Det å forsøke å kvalifisere til denne challengen var ikke noe som hadde topp prioritet, men når jeg dro ut på turer, så ble den naturligvis fulgt litt med på. For å kunne visualisere litt, så har jeg laget denne lille oversikten over hvilke sektorer jeg mangler logger fra. De som har grønn farge er egentlig logget, men ikke på nett enda. De med flagget er ferdig på nett. Dette viser at jeg egentlig er ferdig med hele challengen:

Sektorkartet i Norge 🙂

Tilbake til challengene – – – Tilbake til statistikken – – – Tilbake til forsiden

Denne siden er sist oppdatert 24.03.2020.