Jeg må jo innrømme at jeg liker å finne artige utfordringer. Det er ikke slik at jeg lar disse overstyre cachingen da. De er bare krydder i planleggingen 🙂 For disse challenge-drømmene så holder jeg noen lister over challenger inne på cachetur.no. Disse liste-funksjonene er utmerket for bare å holde en oversikt over disse cachene slik at jeg kan få e-poster om evt endringer og dermed slippe å gå innom cachesidene jevnlig. De fleste av challenge-cachene kan jeg holde oversikt over med å kjøre sjekkeren og legge dette inn i notatet i GSAK og som brukernotat på cachesiden. Men på de mer avanserte challengene, der jeg kanskje til og med må planlegge litt for å kvalifisere til de, så kan den metoden gjøre oppfølgingen litt vanskelig. Dermed så kan jeg heller benytte sidene på denne bloggen her til å holde oversikt over de kravene jeg har klart å møte, og hva jeg mangler. Så denne seksjonen her er veldig mest for meg, men om den kan brukes som en inspirasjon for andre, så er jo det veldig ok. 😀

For all del, før jeg er kvalifisert for enkelte av de, er sikkert de aktuelle cachene arkiverte også skal du se 🙂

Jeg har delt inn disse utfordringene i noen bolker. Det er sikkert litt merkelig sortering, men det er nå en gang meg 🙂

Utfordringer jeg jobber aktivt med

Utfordringer jeg har kvalifisert til, men ikke logget

Utfordringer som kanskje en gang blir

Utfordringer jeg har logget – dokumentasjon