Challenge Cache Tranås #7: Count the Days Again

Dette er en challenge som kun kan dekkes av cacher funnet i Sverige. Og så må du finne minst det antall cacher på samme dag som den datoen du har. Altså minst 2 cacher den 2. i en måned, og minst 27 den 27. i en måned. Med andre ord blir dette en challenge som det sakte kan gå an å kvalifisere seg til. Ikke noe jeg bare MÅ stresse etter i alle fall. Men festlig nok til at jeg vil holde litt oversikt da 🙂

Dato Måned År Antall denne dag Dato Måned År Antall denne dag
01 08 2014 1 16 07 2016 23
02 08 2014 22 17 04 2017 58
03 08 2014 58 18 04 2017 19
04 19
05 20
06 21
07 22
08 23 08 2014 40
09 24
10 25
11 26
12 27
13 04 2017 35 28
14 04 2017 27 29
15 07 2016 17 30
31

Tilbake til oversikten over de utfordringene jeg jobber med – – – Tilbake til utfordringene – – – Tilbake til forsiden