Challenge Cache Tranås #12: Quad-Reviewer Trails

Dette var en utfordring som det ikke er bare å tilfeldig kvalifisere inn til når man bor i Norge. Utfordringen går ut på å i løpet av en kalendermåned logge 40 cacher som er publisert av 4 forskjellige reviewere. Disse skal ha hatt henholdsvis 13119 og 7 publiseringer. Og for å gjøre det litt vanskeligere, så må det ikke være noen opphold på dagene mellom hver cache internt i rekken til hver reviewer. Så dermed må en slik tabell som dette være fylt ut:

Reviewer Toa Norik Makuta Icarax Gali Mistika Agori Berix
01 13.04.2017 GC6PA5F 13.04.2017 GC4XE1D 13.04.2017 GC53G3N 12.04.2017 GC4GBBP
02 13.04.2017 GC52VCR 13.04.2017 GC60A70 13.04.2017 GC5K1QP 12.04.2017 GC2AE1A
03 13.04.2017 GC4GVRX 13.04.2017 GC60A75 13.04.2017 GC5E796 13.04.2017 GC3X2BG
04 13.04.2017 GC2VT90 13.04.2017 GC60A7B 13.04.2017 GC4PJK0 14.04.2017 GC3HMWV
05 13.04.2017 GC4RQ1J 14.04.2017 GC3VHT0 14.04.2017 GC3VPH9 14.04.2017 GC3XCPB
06 13.04.2017 GC5C3YX 14.04.2017 GC3VVW4 14.04.2017 GC3VPHQ 14.04.2017 GC3XCVQ
07 13.04.2017 GC4P9VB 14.04.2017 GC3XCNV 14.04.2017 GC5PE6M 14.04.2017 GC371FA
08 13.04.2017 GC4E5NZ 14.04.2017 GC3VHTE 14.04.2017 GC4K9TC
09 13.04.2017 GC5XZCK 14.04.2017 GC3VVXA 15.04.2017 GC3RPBP
10 14.04.2017 GC3E0MN 14.04.2017 GC6YWKH
11 14.04.2017 GC672C2 14.04.2017 GC67VR7
12 15.04.2017 GC5P92D
13 15.04.2017 GC5HXK8

Utrolig nok gikk denne å gjennomføre uten noen spesiell form for planlegging også. I perioden 12.04 – 15.04.2017 ble det logget nok cacher publisert av disse 4 reviewerne til at denne challengen nå kan komme fram på min GPS neste gang jeg er i dette området 🙂

Tilbake til oversikten over de uprioriterte utfordringene – – – Tilbake til utfordringene – – – Tilbake til forsiden