Her ligger det en del utfordringer som enten ikke er prioriterte, eller jeg vet jeg er kvalifisert for de, men det kommer ikke fram av challenge-checkerne da det er en del cacher i backloggen som vil bidra inn på de. Det er greit å sortere de litt geografisk for det, så her ligger de slik jeg foretrekker det 🙂

Norge

Akershus
Møre og Romsdal

Sverige

Örebro

Tilbake til utfordringene – – – Tilbake til forsiden